تماس با مدیریت:
صاحب امتیاز: علی زارعی
تلفن تماس: 07137213036

همراه:35-13-321-0901

ایمیل:info@royalsite.ir

ادرس:شیراز-بلوارفرصت شیرازی-خیابان فاضل کوچه 3 درب اول

کدپستی:7157884947