همچنین شما سروران گرامی میتوانید هرگونه پیشنهادات و انتقادات خود را به سامانه پیامکی(10002000330330)پیامک نمایید